Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

* Sữa lổi tất cả Icon trên destop bị bôi đen

Bấm chuột phải lên Desktop -> Properties -> Desktop -> Cutomize Desktop...-> Web -> bỏ chọn tất cả check!   OK

2 nhận xét: