Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

* Sữa lỗi không nghe nhạc được trên web

C1: Bạn vào trình duyệt web,  chọn tool/Internet options/Advanced, rồi tìm đến mục Multimedia rồi tích vào Playsound in webpages rồi chọn OK là xong!   hoặc click vào chữ reset.

C2: Bạn vào C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash chạy 2 file cài đặt bị mất là NPSWF32_FlashUtil.exe và FlashUtil10c.exe


C3: Bạn thử gỡ flashplayer và cài bản mới nhất vô xem sao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét