Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

* Sửa lỗi không vô được CMD

Khắc phục:
Vào Run gõ lệnh gpedit.msc ==> ở cửa sổ Group Policy > chọn User Configuration > Administrative Templates > System :
- Prevent access to the command prompt ==> double-click chọn Disable > OK.
- Prevent access to Registry Editing Tools ==> double-click chọn Disable > OK.

Sau đó vào Run gõ lệnh gpupdate /force ==> Finish

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét