Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Bỏ lỗi checking file system

Thông thường, trong Windows mỗi lần máy tính bị tắt không đúng cách, có một chương trình là CHKDSK sẽ tự động chạy khi bạn khởi động lại máy. Bạn sẽ gặp phải một màn hình màu xanh thông báo rằng:”Checking file system on C: The type of the file system is NTFS......

Bạn chỉ cần ấn bất kỳ phím nào để bỏ qua, nhưng nó sẽ lại tiếp tục xuất hiện vào lần khởi động sau. Thậm chí kể cả khi bạn để cho quá trình check đĩa chạy xong nhiệm vụ của nó trên tất cả các ổ thì nó vẫn lù lù hiện ra mỗi khi bạn khởi động máy.Sau đây là cách tắt chức năng check đĩa cứng mỗi khi khởi động máy:Vào Start –> Run, gõ cmd –> Enter để mở cửa sổ nhập lệnh.
Giả sử máy bạn có 3 phân vùng đĩa cứng là các ổ C: D: E: và bạn muốn tắt chức năng check disk trên cả 3.
Gõ vào câu lệnh sau: chkntfs /x c: d: e:
Nếu bạn chỉ muốn tắt trên ổ C:thì câu lệnh sẽ là chkntfs /x c:
Tham sỗ /x có nghĩa là bỏ qua quá trình check đĩa trên các ổ được liệt kê trong câu lệnh.
Khởi động lại máy để xem kết quả.

* Hoặc bạn có thể chuyển ổ đĩa từ định dạng FAT32 sang NTFS

Star --> Run --> CMD --> OK -->  CD\  để trở về thư mục gốc
Tiếp theo bạn gõ lệnh chuyển đổi với cú pháp lệnh như sau:

convert tên ổ muốn convert /fs:ntfs
Ví dụ: bạn muốn chuyển đổi định dạnh tập tin hệ thống của ổ E đang là FAT hoặc FAT32 sang NTFS, bạn gõ lệnh như sau:
convert e: /fs:ntfs
 Bây giờ bạn hãy khởi động lại máy để xem kết quả nhé

 * Nếu ổ đĩa đang là NTFS mà vẫn bị lổi thì ta xử lý bằng cách sau:
       - Vào Start/ All Programs/ Accessories/ System Tools/ Scheduled Task để xem có chương trình nào đang sử dụng tính năng chkdsk (hay autochk) và xóa nó đi.
      - Mở Regedit,nhấn Ctrl-F nhập khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager. Trong Session Manager, bạn bấm nhấp đúp chuột vào mục BootExecute rồi xóa dòng lệnh trong Value data. Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét